Zsámbék látnivalói

A zsámbéki barokk templom

A Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templom építésére 1749-54 között került sor, mikor már szinte csak sváb bevándorlók alkotják Zsámbék lakosságát. A pestis járványok tombolása után ebben az időben növekedett meg akkorára a falu lélekszáma, hogy az eddig templomként használt várkastély kápolnája szűknek bizonyult…

Szent Ferenc-kápolna

A zsámbéki pestisjárvány (1739) elmúltával több emléket is állítottak az életben maradottak. Ezek egyike volt az Angyal-árok parti pestis kápolna. A kápolnát a Zichy család (Zichy Miklós és Berényi Erzsébet) emeltette, hiszen egy kisgyermeküket ők is elvesztették ebben a járványos megbetegedésben, amikor is a település kétharmada…

Romtemplom

premontrei jelenlétről az első adatok 1234-ből a ninivei katalógusban maradtak fenn. A tévesen sokszor alapító levélként emlegetett 1258-ban kelt birtokmegerősítő oklevélben a három Aynard leszármazott: Aynard szolgagyőri ispán, Smaragd fejérvári prépost és Gillét kéri IV. Bélát, hogy erősítse meg az alapító ősök, Egyed és …